Kumkumadi Naturals
images (2)

Kumkumadi body scrub

images (1)
images (3)
images

Lip Scrub

Podwyżki stóp procentowych Goldman Sachs podnosi prognozę dla Polski

Wskazano, że mimo silnego spowolnienia gospodarczego oczekiwany jest niewielki wzrost stopy bezrobocia w Polsce o ok. 0,5 pkt proc. Cykl podwyżek stóp procentowych w 2022 roku bezpośrednio wiązał się z podwyższaniem przez banki rat kredytów. Dlatego kredytobiorcy z nadzieją czekali na to – kiedy się on zakończy. Na październikowym posiedzeniu RPP znowu obniżyła stopy procentowe. Tym razem o 0,25 pkt proc., czyli zgodnie z prognozami (choć te były wyjątkowo niepewne i rozbieżne), do 5,75 proc.

Dotyczy to też Polski, gdzie NBP już rozpoczął łagodzenie polityki pieniężnej i obniża stopy procentowe wbrew apelom. W jej ocenie kluczową przesłanką dla środowej decyzji RPP był spadek inflacji we wrześniu do 8,2 proc. Oraz przewidywanie obniżenie się inflacji bazowej. W komunikacie Rady wskazała ona także na obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, które oddziałują w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej. Zdaniem analityków środowa obniżka stóp procentowych nie musi być ostatnią w tym roku.

Głównym celem zmian stóp procentowych jest kształtowanie polityki monetarnej, która wpływa na stabilność złotego, ale też pozwala walczyć z inflacją, czy stymulować do aktywności podmioty gospodarcze. Jeśli wierzyć prognozom, to nie jest to koniec dobrych informacji dla kredytobiorców. Poranne notowania kontraktów terminowych z 3 października 2023 r.

Wspólny dług, koniec z jednomyślnością, nowy traktat dla chętnych. Oto nowe pomysły na UE

Przy czym oczywiście musimy wziąć poprawkę na fakt, że mowa jest tu o rynkowych notowaniach i prognozach. Te stać się mogą naszą rzeczywistością, o ile na rynku finansowym, w gospodarce albo geopolityce nie nastąpi zwrot, który zmieni przewidywania dotyczące dalszego rozwoju sytuacji ekonomicznej. Dlatego postępując roztropnie, warto zawsze przygotowywać domowe budżety również na realizację mniej optymistycznych scenariuszy. EY szacuje, że PKB w strefie euro skurczy się 0,7 proc.

  • Zdaniem Henryka Wnorowskiego, członka RPP, jeżeli odczyt inflacji CPI za wrzesień będzie niższy, niż w sierpniu (16,1%) to oznacza, że zakończono cykl.
  • Wyjaśnił, że im niższe oprocentowanie, tym niższa rata i tym większe grono osób zainteresowanych kredytami może je zaciągnąć.
  • Dowiedz się więcej o plikach cookie i jak można je usunąć, przy czym ich
    usunięcie może uniemożliwić korzystanie z naszych niektórych usług.
  • Po grudniowym posiedzeniu RPP WIBOR® 3M spadł do 7,18%, a po styczniowym – do 7%.
  • Bank Millennium planuje zmianę adresu logowania do serwisu Millenet czyli usługi bankowości elektronicznej, dzięki której możliwy jest pełny dostęp do konta i innych produktów bankowych za pośrednictwem internetu.

Stopa procentowa to nic innego, jak cena pieniądza, jaką należy zapłacić za jego pożyczenie. Stopy procentowe wpływają zatem na koszty kredytów, ale udział w europejskich akcjach na lęk brexit także depozytów, które klienci powierzają bankom. Stopy procentowe nie są ustalane jedynie po to, aby regulować koszty kredytów czy zyski z lokat.

Rząd nie zaszalał z płacą minimalną. Jej wzrost nie mógł być mniejszy

Przewidują też inflację wyraźnie wyższą od celu. MFW podkreśla, że globalnie ciągle jest “niewygodnie” wysoka i wzywa banki centralne do utrzymania restrykcyjnej polityki do czasu trwałego złagodzenia presji cenowej. Jednym z adresatów jest NBP, który obniża stopy procentowe. Oprócz zmian stóp procentowych, które wpływają na raty kredytów, wkrótce planowana jest jeszcze jedna, ważna zmiana w umowach kredytowych. To zastąpienie WIBORU® nowym wskaźnikiem. Obecnie trzymiesięczny WIBOR® wynosi 5,80%, a sześciomiesięczny – 5,66%.

Tym samym ekonomiści Banku Pekao dołączyli do ekonomistów PKO BP, którzy już wcześniej oczekiwali, że do pierwszych obniżek stóp procentowych dojdzie w 2023 roku. Ich scenariusz bazowy przewiduje spadek o 50 punktów bazowych. Oznaczałoby to, że stopa referencyjna jeszcze w tym roku pójdzie w dół do poziomu 6,25 proc., czyli mocniej niż przewidują przedstawiciele Pekao. Zdaniem analityków referencyjna stopa procentowa na koniec 2023 roku spadnie do 6,50 procent. Z ich prognoz wynika, że do obniżki o 25 punktów bazowych dojdzie jesienią. Jeszcze kilka tygodni temu ekonomiści tego banku przewidywali, że bardziej prawdopodobnym terminem pierwszej obniżki stóp procentowych wydaje się początek 2024 roku.

Obniżka stóp procentowych w październiku 2023. Prognozy i aktualne informacje o stopach procentowych w Polsce

Biorąc pod uwagę prognozy inflacji, przestrzeń do obniżki stóp może pojawić się na przełomie roku 2023 i 2024 r. Termin pierwszej obniżki oprocentowania obarczony jest wysoką niepewnością, niemniej z dużym przekonaniem można założyć, że rok 2024 będzie okresem wyraźnego łagodzenia warunków monetarnych” – napisano w raporcie Millennium. Eksperci podkreślają jednak, że choć inflacja bazowa i zasadnicza spadły, pozostają “niewygodnie” wysokie. MFW wezwał banki centralne do utrzymania restrykcyjnej polityki do czasu trwałego złagodzenia presji cenowej. W większości krajów instytucja przewiduje, że inflacja pozostanie powyżej celów banków centralnych do 2025 r.

Wskazał, że oprocentowanie większości złotowych kredytów oparte jest o stawkę WIBOR, która zależna jest od poziomu stóp procentowych ustalanych przez RPP. Ale – jak zauważył – notowania 36 runda konkursu \”wojny traderów\” dobiegła końca potrzebują czasu, aby uwzględnić decyzje podejmowane przez Radę. Ponadto banki muszą ustalić, ile kosztuje złotowy kredyt o zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

W związku z tym, jeśli inflacja będzie zmierzać do poziomu 5%, stopy dalej będą obniżane. Pełną projekcję inflacji, NBP opublikuje w listopadzie. Wtedy też będzie można dowiedzieć się więcej na temat przyszłych prognoz.

Prognozy dla świata w drugą stronę

Spadek inflacji może również wpłynąć na politykę pieniężną Narodowego Banku Polskiego (NBP). W miarę spadku inflacji, NBP ma większą swobodę w dostosowywaniu stóp procentowych. W praktyce oznacza to, że w jakie udziały rosyjskie są korzystne słabe rubel. i wzajemnie miarę obniżania się inflacji można spodziewać się dalszych obniżek stóp procentowych, co może być korzystne dla gospodarki i kredytobiorców. Eksperci tną prognozy wzrostu polskiej gospodarki w 2023 r.

Jeśli z danych będzie wynikać, że wskaźnik CPI kieruje się w dół, to można liczyć na ostateczne zamknięcie tematu podwyżek. „Wedle mego przekonania, istnieje dość duża szansa na to, że kolejną decyzją RPP o zmianie stóp procentowych będzie nie podwyżka, lecz obniżka stóp procentowych. (…) Myślę, że z pewną ostrożnością, ale już można brać pod uwagę scenariusz, w którym RPP będzie mogła obniżyć stopy procentowe w 2024 roku. Obniżka stóp procentowych w 2023 roku wydaje się obecnie mniej prawdopodobna, aczkolwiek i takiego scenariusza nie należy wykluczyć. Obniżka stóp w 2023 roku mogłaby być w sytuacji wystąpienia scenariusza radykalnego spadku inflacji” – napisała dla Radia Maryja Gabriela Masłowska.

Prognozy dla stóp procentowych i walut (z komentarzem)

W środę poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. We wrześniu RPP obniżyła stopy procentowe w nieoczekiwanej skali 75 punktów bazowych. Większość ekonomistów spodziewa się dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Adam Glapiński, prezes NBP usilnie przekonuje Polaków, że inflacja w Polsce jest już umiarkowana.

NBP idzie pod prąd. MFW apeluje

Pokazuje to, że podwyżki stóp procentowych przełożyły się nie tylko na większe miesięczne obciążenie budżetów domowych kredytobiorców. Wysokie stopy procentowe to także wyższy koszt kredytu i całkowita kwota do spłaty. Opinie, wśród poszczególnych członków RPP, co do obniżania lub podwyższania stóp procentowych w 2024 są podzielone. Według niektórych już pod koniec tego roku inflacja powinna spaść do poziomu 6-7%, a w 2024, będzie dalej sukcesywnie spadać.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top